گذشته عمرانی بومهن تلخ است

محمد قانبیلی عضو شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد گذشته عمرانی شهرستان پردیس گفت: عمران و آبادانی در این منطقه  از شرق استان تهران شکل متفاوتی در گذشته داشته است و در جاجرود و بومهن شاهد افزایش دامنه ساخت و سازهای غیرمجاز بودیم. وی تصریح کرد: بومهن و جاجرود در گذشته […]

محمد قانبیلی عضو شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد گذشته عمرانی شهرستان پردیس گفت: عمران و آبادانی در این منطقه  از شرق استان تهران شکل متفاوتی در گذشته داشته است و در جاجرود و بومهن شاهد افزایش دامنه ساخت و سازهای غیرمجاز بودیم.

وی تصریح کرد: بومهن و جاجرود در گذشته کانون ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران بوده اند ولی اکنون با استقرار فرمانداری و برخورداری این منطقه از ساختار مدیریتی مستقل این حجم رو به کاهش است.

قانبیلی با تاکید بر اینکه تخریب ها و آزاد سازی اراضی ملی در بخش های شهرستان پردیس گذشته تلخ این منطقه را در بحث زمین خواری شفاف سازی می کند، اضافه کرد: دادستان پردیس کمر همت را برای قلع و قم کردن ساخت و سازهای غیرمجاز و متصرفین اراضی ملی بسته است.

عضو شورای عالی استانها اظهار داشت: آزادسازی اراضی ملی بستر رشد توسعه استان تهران و در مقیاسی زیر بنایی در این راستا مقدمه رشد و پیشرفت و آبادانی شهرستان پردیس را هم فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/