عضو شورای اسلامی شهر تهران:

چاپ کتاب های قطور با تیراژ بالا در شهرداری تهران سوخت ریالی و اعتباری

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: چاپ کتاب های قطور با تیراژ بالا در شهرداری تهران تنها سوخت ریالی و اعتباری در این نهاد خدمت رسان است و بخشی از اعتبارات را به هدر می دهد.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد برنامه های فرهنگی شهرداری تهران گفت: این نهاد خدمت رسان از معاونت های مختلفی برخوردار است که هر کدام از آنها وظایف و رسالت های خاص خود را دنبال می کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این مطلب تصریح کرد: معاونت فرهنگی از جمله معاونت های تاثیر گذار در ترسیم سیمایی خوب از شهرداری از اذهان مردم است و بخشی از اقدامات خدمات شهری شهرداری فرهنگی است.
قناعتی در تشریح عملکرد فرهنگسراهای شهرداری، اضافه کرد: بخشی از برنامه های فرهنگسراها متاسفانه خنثی بوده و تاثیری بر مخاطب خود ندارد و تنها هزینه هایی را به هدر می دهند که این مبالغ می تواند گوشه ای از مشکلات شهرداری تهران را به خصوص در حوزه عمرانی پر کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در خاتمه اظهارداشت: چاپ کتاب های قطور با تیراژ بالا در شهرداری تهران تنها سوخت ریالی و اعتباری در این نهاد خدمت رسان است و بخشی از اعتبارات را به هدر می دهد.
انتهای پیام/

ارسال دیدگاه