پیگیری جدی معاونت عمرانی فرمانداری از نحوه خدمات رسانی به فازهای جدید پردیس

پردیس خبر_ جلسه ای با حضور معاون عمرانی فرمانداری شهرستان پردیس، رییس شرکت عمران و شهردار پردیس در خصوص خدمات رسانی بهتر به فازهای جدید شهر پردیس برپا شد.

🔹 طبق این گزارش؛ قنبری سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری، پیرفرشی سرپرست شرکت عمران پردیس، کارخانه شهردار پردیس و خیری مسئول خدمات شهری شهرداری پردیس در این جلسه حضور داشتند و گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه شد و مقرر گردید علاوه بر جابجایی محل استقرار پیمانکار خدمات شهری از مدرسه زون ۱ فاز ۱۱، محلی جهت بارانداز زباله‌های محلات خارج از محیط های مسکونی در نظر گرفته شده و از تجمیع زباله‌ها در فاز۵ جلوگیری به عمل آید.

🔹 همچنین در این جلسه مقرر شد شهرداری پردیس در خصوص تهیه شرح خدمات عمومی و خصوصی و الزامات قراردادهای جدید خدمات شهری نظارت داشته و تمامی صورت وضعیت‌ اقدامات پیمانکار مربوطه صرفا با تایید شهرداری پردیس بعنوان ناظر عملیات قابل پرداخت باشد که این موضوع باعث افزایش قدرت شهرداری و فرمان‌پذیری بیشتر پیمانکار شده و در آینده شاهد خدمات بهتری خواهیم بود.

🔹 گفتنی است در این جلسه قرار شد فضایی جهت استقرار کادر اداری ناظرین تامین شده تا بصورت مقیم، بر امور مربوطه نظارت دقیق تر و عمیق تری داشته باشند.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir