پردیس نیازمند پایگاه اورژانس جدید است

رئیس اورژانس شهرستان پردیس گفت: با وجود بارگذاری جمعیت از طریق مسکن مهر یک پایگاه جدید اورژانس باید در این شهرستان ایجاد شود.

صالحی رییس اورژانس شهرستان پردیس در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد وضعیت شهرستان پردیس گفت: این شهرستان در حاشیه جاده ای ترانزیتی و حلقه مواصلاتی تهران به استانهای شمالی کشور با برخورداری از بستری پر تردد قرار دارد.

رئیس اورژانس شهرستان پردیس تصریح کرد: طی جلسه ای که بعد از قبول و دریافت حکم ریاست این مجموعه حساس در شهرستان پردیس با فرماندار شهرستان داشتیم، طرح ها و برنامه های روبنایی و زیر ساختی خود را به مسئول ارشد شهرستان و نماینده دولت تدبیر و امید در پردیس ارائه کردم.

صالحی با تاکید بر اینکه جمعیت پردیس با اهرم مسکن مهر رو به افزایش است، اضافه کرد: اجرای طرح ها و برنامه های اورژانس در این شهرسان زمانی در مرحله اجرا محقق می شود که حمایت های فرمانداری و شرکت عمران را به عنوان پشتیبان احساس کنیم.

رئیس اورژانس شهرستان پردیس در خاتمه اظهار داشت: با وجود بارگذاری جمعیت از طریق مسکن مهر یک پایگاه جدید اورژانس باید در این شهرستان ایجاد شود.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه