پردیس نیازمند پایگاه اورژانس جدید است

صالحی رییس اورژانس شهرستان پردیس در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد وضعیت شهرستان پردیس گفت: این شهرستان در حاشیه جاده ای ترانزیتی و حلقه مواصلاتی تهران به استانهای شمالی کشور با برخورداری از بستری پر تردد قرار دارد. رئیس اورژانس شهرستان پردیس تصریح کرد: طی جلسه ای که بعد از قبول و دریافت […]

صالحی رییس اورژانس شهرستان پردیس در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد وضعیت شهرستان پردیس گفت: این شهرستان در حاشیه جاده ای ترانزیتی و حلقه مواصلاتی تهران به استانهای شمالی کشور با برخورداری از بستری پر تردد قرار دارد.

رئیس اورژانس شهرستان پردیس تصریح کرد: طی جلسه ای که بعد از قبول و دریافت حکم ریاست این مجموعه حساس در شهرستان پردیس با فرماندار شهرستان داشتیم، طرح ها و برنامه های روبنایی و زیر ساختی خود را به مسئول ارشد شهرستان و نماینده دولت تدبیر و امید در پردیس ارائه کردم.

صالحی با تاکید بر اینکه جمعیت پردیس با اهرم مسکن مهر رو به افزایش است، اضافه کرد: اجرای طرح ها و برنامه های اورژانس در این شهرسان زمانی در مرحله اجرا محقق می شود که حمایت های فرمانداری و شرکت عمران را به عنوان پشتیبان احساس کنیم.

رئیس اورژانس شهرستان پردیس در خاتمه اظهار داشت: با وجود بارگذاری جمعیت از طریق مسکن مهر یک پایگاه جدید اورژانس باید در این شهرستان ایجاد شود.

انتهای پیام/