از سوی کارشناسان انجام شد؛

نظارت بر فروشگاه های عرضه سموم کشاورزی در شهرستان پردیس

پردیس خبر _ بازدید و گشت مشترک بازرسان اصناف و جهاد کشاورزی از وضعیت فروشگاه های عرضه سم در شهرستان پردیس انجام شد.

🔹طبق این گزارش، گشت مشترک جهاد کشاورزی توسط واحد حفظ نباتات ، حراست و تنظیم بازار با همراهی و همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات ، از مراکز عرضه سموم کشاورزی این شهرستان صورت پذیرفت.

🔹در جریان این گشت و بازدید مشترک، تذکرات لازم در خصوص رعایت قیمت های مصوب و نظارت بر اصالت سموم و نظارت بر تاریخ انقضای سموم کشاورزی ارائه شد.

🔹هم چنین در این بازدیدها پروانه های سم فروشی و حضور مسئولین فنی در فروشگاه های عرضه سموم نیز مورد نظارت و بررسی قرار گرفت.


🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir


#پردیس_خبر

#داغ_ترین_اخبار_شهرستان_پردیس