عضو كميسيون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس:

مذاکرات وین باید صنعت نیمه جان ایران اسلامی را زنده کند

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مذاکرات وین باید صنعت نیمه جان ایران اسلامی را زنده کند، حمایت از واحدهای صنعتی در این مسیر باید برای توسعه ایران اسلامی پس از گذر از دیوار سخت تحریمها در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار بگیرد.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد توافقنامه هسته ای و تاثیر آن بر صنعت ایران اسلامی گفت: بررسی محتوای توافقنامه و تطبیق متون ترجمه شده آن با اصل توافقنامه با متن انگلیسی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: صنعت در شرایط فعلی بیمار است و ویروس رکود ابعاد مختلف صنعت ایران اسلامی را بخاطر فشار های اقتصادی دشمن ناشی از تحریم های ناجوان مردانه دربرگرفته است.
قادری با تاکید بر اینکه توافقنامه هسته ای در مذاکرات وین باید صنعت نیمه جان ایران اسلامی را زنده کند، اضافه کرد: حمایت از واحد های صنعتی در این مسیر باید برای توسعه ایران اسلامی پس از گذر از دیوار سخت تحریم ها در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار بگیرد و واحدهای صنعتی کوچک نیز نباید از این سیاست ارزشی بی نصیب بمانند و میبایست برخلاف گذشته وارد چرخه صنعت کشور شوند.
عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که با آزاد سازی پولهای بلوکه شده باید کسب و کار در کشور رونق پیدا کند، ابراز داشت: باید تولید داخلی را راه انداخت و این ماشین فرسوده را دوباره در چرخه اقتصاد با توان بالا روشن کرد.
قادری اظهار داشت: زمانی که تولید داخلی در ابعاد مختلف راه بیفتد، با کالاهای خارجی از لحاظ کیفی رقابت خوبی خواهد داشت و بازار دوباره با اجناس داخلی ملموس خواهد شد برخلاف شرایط فعلی که کالاهای وارداتی در بیشتر حوزه ها بازار را اشباع کرده اند.
نسخه آبیاری نوین باید برای صنعت کشاورزی کشور پیچیده شود
وی در مورد معضل جهانی کم آبی، گفت: ایران اسلامی در این فضا از جمله کشور هاییست که مصرف آب در آن به مرز ب