مدارس نوساز تحویل آموزش‌ و پرورش شهرستان پردیس می شود

پردیس خبر _ مدیرعامل شرکت عمران پردیس از تکمیل و تحویل مدارس نو ساز در فازهای جدید به اداره آموزش پرورش شهرستان خبر داد.

🔹نشست مدیر عامل شرکت عمران، فرماندار و رئیس آموزش و پرورش با مدیر روبنایی شرکت عمران پردیس در خصوص تکمیل و تحویل مدارس شرکت عمران برای شروع سال تحصیلی و کمک به فضای آموزشی پردیس و تعیین تکلیف نهایی آن برگزار شد .

 

🔹در این جلسه مقرر شد مدارس نوساز در فازهای جدید تحویل آموزش‌ و پرورش شهرستان پردیس شود .

🔹 در ادامه بازدیدی از مدارس اجتماع محور و برنامه ریزی جهت حمایت از تولید داخل و افراد اشتغال آفرین پردیس انجام شد.

 

 


🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir


#پردیس_خبر

#داغ_ترین_اخبار_شهرستان_پردیس