رییس اداره حفاظت از محیط زیست:

مجوزی برای احداث تصفیه خانه فاضلاب باغکمیش صادر نشده

رییس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان پردیس گفت: در حال حاضر هیچ گونه مجوزی جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب که دوستان شرکت عمران مدعی دریافت آن هستند صادر نشده است.

عزیز میکاییلی رییس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان پردیس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موارد متعددی وجود دارد که سلامت آب شرب استان و شهر ما را تهدید می کند و مهمترین آن فاضلاب مساکن مهر علی الخصوص فازهای هشت و یازده است.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی در این راستا انجام شده و اقداماتی هم در آینده انجام خواهد شد.

میکاییلی خاطر نشان کرد: احداث سیستم های تصفیه فاضلاب به متولی گری آبفای شرق استان تهران از جمله اقدامات انجام شده است که دارای دو مدول می باشد.

رییس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان پردیس با اشاره به راه اندازی مدول اول این تصفیه خانه گفت: این مدول با حد ایده‌آل فاصله زیادی داشته و مدول دوم آن با پیشرفت فیزیکی خوبی که داشته در حال احداث است.

وی افزود: شاید بهره برداری از این مدول چندین سال طول بکشد و بتواند خروجی فاضلاب فازهای ۱ تا ۴ مدیریت کند.

میکاییلی خاطر نشان کرد: در حال حاضر حجم کمی از فاضلاب فازهای ۳ و ۴ و قسمتی از فاز یک به مدول اول تصفیه خانه هدایت شده و الباقی به صورت ناقص و از طریق مجاری روباز و کانال های خاکی به منطقه باغکمیش و رودخانه هایی که در آنها آب جریان دارد مانند سیاه رود و جاجرود منتقل می شود.

رییس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان پردیس با اشاره به اینکه این فاضلاب به سد ماملو هدایت می شود، اضافه کرد: طرح احداث فاضلاب در باغ کمیش همچنان در دست بررسی بوده و مشکلاتی در آن وجود دارد که می بایست توسط کارشناس مشاور شرکت عمران برطرف شود.

وی تاکید کرد: علت اینکه تا به حال مجوزی برای احداث این تصفیه خانه صادر نشده واقع شدن این نقطه پیشنهادی در داخل پهنه حفاظتی بوده که ما ضرورت‌های اجرای کار را به استان منعکس کرده و در انتظار رفع مشکلات از سوی شرکت عمران هستیم.

رییس اداره حفاظت از محیط زیست پردیس توضیح داد: در حال حاضر هیچ گونه مجوزی جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب که دوستان شرکت عمران مدعی دریافت آن هستند صادر نشده است.

ارسال دیدگاه