ماجرای (تصمیم سخت) رئیسی

پردیس خبر_ رئیسی: سخنانم درباره تصمیم‌سخت درست منعکس نشد

🔹 رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان تهران: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تهران از اولویت‌های دولت و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران از دغدغه‌های مهم دولت است.

🔹 صحبتی که بنده درباره تصمیم‌های سخت در یکی از جلسات روزهای اخیر بیان کردم به شکل صحیحی منعکس نشد.

🔹 صحبت بنده این بود که ما برای تحقق رشد اقتصادی راه سختی در پیش داریم و بدون همراهی مردم و همه ارکان کشور، پیمودن این مسیر ممکن نیست. ‌

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir