در گفتگو با رئیس دانشگاه آزاد پردیس عنوان شد

شرایط ورود دانشجو به حوزه کسب و کار و حضور در شرکت های دانش بنیان پردیس فراهم شده است

پردیس خبر_ رییس دانشگاه آزاد واحد پردیس گفت: با از بین رفتن دیوار دانشگاه آزاد پردیس و پارک فناوری زمینه های رشد دانشجو برای ورود به حوزه نوآوری و کسب و کار فراهم شده است.

🔹 “حامد افشاری” رئیس دانشگاه آزاد واحد علوم فناوری پردیس در گفتگو با خبرنگار ما اظهارداشت: با توجه به اینکه با دستور رئیس جمهور شهر پردیس به شهرستان نخبگانی معرفی شد و با این عنوان مسیر خودش را خواهد داشت با وجود دانشگاه و با وجود پارک علم و فناوری پردیس، واحد علوم فناوری پردیس این دانشگاه به عنوان تربیت کننده نیروی انسانی و پایگاه نوآوری و اکو سیستم کشور خواهد بود.

🔹 وی تصریح کرد: این مسیر از مقطع دبستان، دبیرستان تا دانشگاه از مدارس سما تا دانشگاه آزاد اسلامی در پردیس طی خواهد شد و ما در حال حاضر دانشجویانی داریم که طی پنج ماه اخیر با توجه به از بین رفتن دیوار دانشگاه پردیس و پارک فناوری پردیس در ناحیه اکو سیستم قرار گرفته و زمینه ها فراهم شده تا دانشجو به این خود باوری برسند که وارد حوزه کسب و کار شده و بعنوان نیرویی در شرکت های دانش بنیان تربیت شوند و اهداف مورد نظر را تامین کنند.

🔹 دکتر افشاری در ادامه با تشریح برنامه های مدارس سما که زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی است، عنوان کرد: این مدارس در مقاطع دبستان و دبیرستان بر اساس شناسنامه ای که برای هر دانش آموز فراهم می شود.

🔹 استعداد ها و تیپ شخصیتی مشخص شده تا تربیت نیروی انسانی چه از نظر تخصصی و چه فرهنگی داشته باشیم و در ادامه آن در مسیر دانشگاه و شرکت های دانش بنیان در جهت تامین نیروی انسانی این حوزه موفق عمل کنیم.

🔹 رئیس واحد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی پردیس در ادامه تصریح کرد: در مدارس زیر نظر این دانشگاه علاوه بر بحث های تخصصی آموزش پرورش، برنامه هایی آموزشی ویژه تابستان و در طول سال مانند آکادمی زبان، مباحث کسب و کار دانش آموزی وجود دارد و نوآوری دانش آموزی از سما پردیس رقم خواهد خورد و برنامه های فرهنگی نیز در کنار کسب و کار و فناوری بصورت خاص و ویژه در مدارس سما دیده می شود.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir