ساخت و ساز غیرمجاز سبب ایجاد مشکلات در مسیر توسعه کشور است

محمد قانبیلی عضو شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پردیس گفت: بومهن و جاجرود در گذشته نه چندان دور از جمله مناطقی امن برای زمین خواران بوده اند. وی با تاکید بر اینکه اکثر ساخت و ساز های غیر مجاز در بومهن در بحث […]

محمد قانبیلی عضو شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پردیس گفت: بومهن و جاجرود در گذشته نه چندان دور از جمله مناطقی امن برای زمین خواران بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه اکثر ساخت و ساز های غیر مجاز در بومهن در بحث ویلاسازی شکل گرفته است، تصریح کرد: ویلاسازی ها در اطراف شهرستان و در حریم های شهر هایی مانند بومهن انجام شده است.

قانبیلی اضافه کرد: این نوع ساخت و سازها برای مدیریت استان و در مقیاسی وسیع تر برای دولت تدبیر و امید مشکلات زیادی را در مسیر توسعه کشور و نخست در مرحله توسعه استانها ایجاد کرده است.

عضو شورای عالی استانهابا بیان این مطلب که اراضی کشاورزی نباید با تغییر کاربری های غیرقانونی از بستر شهرستان حذف شوند، این اقدامات را جرم تلقی کرده و ابراز داشت: بزرگترین مشکل ما در شهرستان با بنیاد مسکن است.

قانبیلی در خاتمه اظهار داشت: در ماه های اخیر شاهد انبوه تخریب های ساخت و ساز غیرمجاز و آزاد سازی اراضی ملی در منطقه بودیم که اینگونه رفتارها سیمای خوبی از مدیریت گذشته نمایان نخواهد کرد.