طی بازدید میدانی بخشدار جاجرود انجام شد

رفع موانع اجرای شبکه های اصلی پروژه گاز رسانی روستای ترقیان

پردیس خبر_ بخشدار جاجرود بمنظور بررسی مشکل گاز رسانی روستای ترقیان و حل مسائل بوجود آمده در خصوص تخصیص انشعاب اصلی گاز به اماکن خارج از بافت طرح هادی روستا، از محل اجرای این پروژه بازدید نمود.

🔹 در این بازدید و پایش میدانی موضوعات مختلفی به جهت رفع موانع بر سر راه اجرای شبکه های اصلی پروژه گاز رسانی با توجه به عبور عرضی شبکه از راه اصلی ‌و فرعی و مواردی از جمله حریم جاده و عدم گاز رسانی در خارج از بافت از سوی محسنیان بخشدار و هیات همراه مورد بررسی قرار گرفت.

🔹 همچنین در روند این پایش سهرابی منش دهیار ترقیان و جمعی از ساکنین نیز حضور داشته، نظرات خود را مطرح و بیان نمودند.

🔹 در ادامه محسنیان به منظور بررسی و احصای مشکلات در روند اجرایی این پروژه به ارائه راهکارهای عملی بر اساس دستورالعمل و قوانین پرداختند.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir