طی بازدید رییس جهاد صورت گرفت

رصد وضعیت حفاظت از اراضی واحد امور اراضی در سطح شهرستان پردیس

پردیس خبر_ در راستای مبارزه با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی منطقه، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی شهرستان با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی ومسئول امور اراضی شهرستان مورد رصد وپایش قرار گرفت.

🔹 در این بازدید ها ساخت وسازهای غیر مجاز شهرستان رصد و از اراضی دارای مجوز تغییر کاربری و اراضی با درخواستهای مردمی نیز بازدید گردید.

🔹 همچنین در حاشیه این بازدید سید محمد قریشی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بر لزوم حضور مستمر مسئولین امور اراضی در منطقه ومبارزه با ساخت وساز غیر مجاز وسرکشی منظم از مجوزات صادره بمنظور جلوگیری از انحراف طرح ها تاکید کرد.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir

ارسال دیدگاه