در مزار شهدای فاز ۸ پردیس

دیدار چهره به چهره نادری نماینده مجلس و معاون وزیر شهرسازی در راستای رفع مشکلات مهر نشینان

پردیس خبر_ صبح امروز احمد نادری بهمراه جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور و بازدید از فاز ۸ جهت رفع مشکلات ساکنین پای صحبت مردم نشست.

🔹 طی این گزارش ابتدا عضو هیات رئیسه مجلس بازدیدی از پروژه ها و وضعیت فاز ۸ داشت و سپس بهمراه معاون وزیر با حضور در مزار مطهر شهدای گمنام فاز ۸ بصورت چهره به چهره پای صحبت نمایندگان مردمی و ساکنین فاز ۸ نشست و مردم درخواست های خود را عنوان و پیگیری از سوی نادری نماینده مجلس صورت گرفت.

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir