دوره آموزشی حفظ و احیای باغات در پردیس برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس خبر در دوره آموزشی حفظ و احیای باغات شهرستان پردیس با حضور جمعی از بهره برداران باغی روستاهای گلخندان، طاهرآباد و جمعی از مهندسان جوان کشاورزی شهرستان پردیس برگزار گردید. در این دوره با نمایش اسلاید و انتشار مطالب آموزنده تلاش شد تا مبارزه تلفیقی با آفات مورد ارزیابی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس خبر در دوره آموزشی حفظ و احیای باغات شهرستان پردیس با حضور جمعی از بهره برداران باغی روستاهای گلخندان، طاهرآباد و جمعی از مهندسان جوان کشاورزی شهرستان پردیس برگزار گردید.
در این دوره با نمایش اسلاید و انتشار مطالب آموزنده تلاش شد تا مبارزه تلفیقی با آفات مورد ارزیابی و آموزش قرار گیرد.
در پایان دوره به صورت مختصر در مورد هرس، آرایش مناسب و همچنین روش های تکثیر درختان صحبت به میان آمد که به جهت کمبود زمان قرار بر آن شد که این مبحث در جلسه ای بصورت مستقل در آینده بررسی گردد.
این دوره که توسط کلینیک رویان مهر آساد با نظارت جهاد کشاورزی شهرستان پردیس برگزار شد، در دوره آموزشی حفظ و احیای باغات در مورد آفات و بیماری های باغات و چگونگی پیشگیری و مبارزه تلفیقی با آنها بحث و گفتگو شد.
انتهای پیام/