در گفتگو با پردیس خبر عنوان شد

خدمات رسانی اداره برق به شهرک امام خمینی (ره) ادامه دارد

پردیس خبر_ رئیس اداره برق شهرستان پردیس از ادامه خدمات رسانی شبکه برق به شهرک منتسب به امام (ره) خبر داد.

🔹 احمدوند رییس اداره برق شهرستان پردیس در گفتگو با خبرنگار ما گفت: خدمات برق رسانی به ساکنین شهرک امام خمینی (ره) در حال انجام است و طی ثبت نام های ساکنین به شبکه توزیع برق وصل شده و خدمات دریافت می کنند.

🔹 سابقا اهالی این شهرک فاقد خدمات رسانی در این بخش بودند و بصورت غیر مجاز از برق شهری جهت مصارف شخصی استفاده می کردند که طی سال‌های اخیر و جلسات متعدد تعداد محدودی پس از ثبت نام مجاز به دریافت از شبکه تولید و توزیع برق شدند و مدتی نیز این کار مسکوت ماند و مجددا اقدام و خدمات رسانی در این بخش به مردم شهرک امام خمینی (ره) در حال انجام است.

🔹 گفتنی است ساکنین این شهرک که فاقد انشعاب برق هستند می توانند به اداره برق شهرستان پردیس واقع در شهر پردیس، خیابان فروردین جنوبی  مراجعه نمایند.

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir