فرماندار شهرستان پردیس

خبرنگاران عامل ایجاد وفاق بین مسئولین باشند

پردیس خبر_ فرماندار پردیس گفت: خبرنگاران وفاق و همدلی بین مسئولین ایجاد کنند و اخبار امید بخش را بیشتر نشر دهند.

🔹 ظفر پور ابراهیم فرماندار شهرستان پردیس در آئین گرامیداشت روز خبرنگار با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: بدون خبرنگار، لحظات ماندگار نمی‌شود و این خبرنگاران هستند که می توانند با تیزبینی و تخصص خود به ثبت وقایع بپردازند اما آنچه امروزه جامعه ما بشدت به آن نیاز دارد پخش اخبار امیدوارکننده است که اگر در این زمینه تلاش نکنند جامعه‌ بسمت یاس و ناامیدی می رود.

🔹 وی با تاکید بر نشر و تکثیر اخبار امیدوارکننده حقیقی اظهارداشت: نقش خبرنگار در ایجاد یاس و امید در میان مردم بسیار مهم است و جامعه ما امروز به گسترش اخبار خوب و امیدوار کننده نیاز دارد.

🔹 پورابراهیم تصریح کرد: رسانه می تواند اخبار را در نهایت زیبایی به تصویر بکشد و اگر در انجام امور هم افزایی نداشته باشیم موجبات خسران فراهم می شود.

🔹 فرماندار در این نشست صمیمی یادآور شد: خبرنگار بعنوان فردی که نیازهای مردم و شهر را می بیند خیلی هنرمندانه می تواند بدان بپردازد و حتی برای آینده شهر برنامه دهد.

🔹 وی افزود: خبرنگار حلقه رابط بین مردم و مسئولین است و می تواند ایجاد وفاق بین مسئولین کند و با این رویکرد وحدت رویه به رشد جامعه کمک کند.

🔹 فرماندار پردیس تاکید کرد: از خبرنگاران و رسانه ها می خواهیم عامل ایجاد وفاق بین مسئولین باشند و مسئولین هم موظف به پاسخگویی به خبرنگارانند.

🔹 وی افزود: پاسخگویی بخش جدانشدنی از مسئول است و مسئولی که پاسخگو نباشد مردمی نیست و تاکید این دولت بر مردمی بودن و پاسخگویی است.

🔹 وی در جمع رسانه ها تاکید کرد: هر مسئولی که پاسخگو نبود گزارش کنید و بنده بعنوان نماینده دولت در شهرستان پردیس اولین نفر در پاسخگویی بوده و خودم را موظف به این امر می دانم و تمامی نهاد حاکمیتی شهرستان موظف به پاسخگویی هستند.

🔹 گفتنی است در این جلسه امام جمعه شهرستان پردیس و فرمانده سپاه شهرستان نیز حضور داشتند و به سخرانی پرداختند و در پایان از خبرنگاران با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir