قطار کند تقویت زیر ساخت ها در مسکن مهر پردیس

محمد قانبیلی عضو شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد وضعیت مسکن های مهر در شهرستان پردیس گفت: جانمایی احداث مسکن مهر در شهرستان پردیس در شرق پایتخت بارها مورد انتقاد دولت تدبیر و امید قرار گرفته است. وی تصریح کرد: زیر ساخت ها در مسکن مهر سرعت کندی دارند و […]

محمد قانبیلی عضو شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد وضعیت مسکن های مهر در شهرستان پردیس گفت: جانمایی احداث مسکن مهر در شهرستان پردیس در شرق پایتخت بارها مورد انتقاد دولت تدبیر و امید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: زیر ساخت ها در مسکن مهر سرعت کندی دارند و هنوز ساختار کاملی به خود نگرفته اند و فرصت زیادی باقی نیست، زیرا در هفته دولت بخش عظیمی از این واگذاری ها باید اتفاق بیفتد.
قانبیلی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید با اعتبار هزار میلیاردی به داستان افزایش پرداخت متقاضیان مسکن مهر خاتمه داد، اضافه کرد: باید دید چقدر از کمبود ها و ضعف ها با این اتفاق برطرف خواهد شد.
عضو شورای عالی استانها اظهار داشت: مسکن مهر یکی از پروژه های ملی است که برای توقف در ایستگاه نهایی نیاز به اعتبارات ملی دارد و مسکن مهر پردیس نیز از این قائده مستثناء نیست.
انتهای پیام/