در گفتگو با پردیس خبر عنوان شد

برخورد اداره ورزش وجوانان شهرستان پردیس با باشگاه های فاقد مجوز  

پردیس خبر_ شادمهر گفت: برخی از باشگاه های فاقد مجوز، باشگاه های مربوط به ادارات هستند که به آنها نیز تذکر داده شده و درصورت عدم اخذمجوزاز طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد.

🔹 کاظم شادمهر رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس در گفتگو با پردیس خبر در خصوص برخورد با باشگاهای غیر مجاز ورزشی شهرستان پردیس اظهارداشت: از مدت ها پیش به تمام باشگاه های فاقد مجوز از اداره ورزش و جوانان تذکرات لازم جهت ادامه فعالیت ورزشی داده شده است و متاسفانه همه این باشگاه ها فقط مربوط به اشخاص حقیقی نیست و برخی مربوط به باشگاهای ادارات هستند که مجوز ندارند.

🔹 وی با بیان اینکه تمام باشگاه های ورزشی شهرستان اعم از شخصی و ارگانی مکلف به دریافت مجوز از اداره کل ورزش وجوانان استان هستند یاد آور شد: با وجود تذکرات در یکسال گذشته اما هنوز برخی از  مدیران این باشگاه ها جهت دریافت مجوز اقدام نکرده اند و قطعا این اداره در خصوص صدور مجوز با تسهیل و در نظر گرفتن شرایط همکاری خواهد کرد.

🔹 شادمهر در پایان گفت: در صورت عدم اقدام و ادامه فعالیت باشگاه های فاقد مجوز حتما باکسب دستور دادستان محترم و دستگاه قضایی مرتبط با این افراد و باشگاه های ادارات پس از تذکر برخورد خواهد شد.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir

ارسال دیدگاه