بخش جاجرود صاحب درمانگاه شبانه روزی می شود

پردیس خبر_ با هماهنگی فرمانداری شهرستان پردیس و همت خیر خوشنام، بخش جاجرود صاحب درمانگاه شبانه روزی خواهد شد.

🔹 طی این خبر؛ پور ابراهیم فرماندار شهرستان پردیس بهمراه محسنیان بخشدار جاجرود، امامی خیر نیکو کار، اعضای شورای اسلامی و شهردار سعید آباد جاجرود از محل پیشنهادی برای احداث درمانگاه شبانه روزی بازدید بعمل آوردند.

🔹 فرماندار شهرستان پردیس در این بازدید گفت: پیگیری و واگذاری زمین به خیر برای احداث درمانگاه بعهده بخشداری جاجرود بوده و شورای اسلامی و شهرداری باید در صدد تحقق این نیاز و مطالبه بحق مردم نسبت به تسریع در روند عملیات اجرایی، توسعه و گسترش امکانات بهداشتی و درمانی در این شهر همگام با سایر خدمتگزاران حرکت کنند.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir