بخشداری بومهن خواستار بازنگری طرح هادی روستایی در بومهن شد

رضا خدادادی بخشدار بومهن در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد وضعیت روستاهای شهر بومهن از توابع شهرستان پردیس گفت: طرح هادی روستایی ابزار مناسبی برای ساماندهی روستاهای کشور به ویژه شهرستانهای پایتخت مانند پردیس است. وی با تاکید بر اینکه درخواست بازنگری طرح هادی روستایی را در روستاهای شهر بومهن داده ایم، تصریح […]

رضا خدادادی بخشدار بومهن در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد وضعیت روستاهای شهر بومهن از توابع شهرستان پردیس گفت: طرح هادی روستایی ابزار مناسبی برای ساماندهی روستاهای کشور به ویژه شهرستانهای پایتخت مانند پردیس است.

وی با تاکید بر اینکه درخواست بازنگری طرح هادی روستایی را در روستاهای شهر بومهن داده ایم، تصریح کرد: با توجه به ساختار مهاجرت معکوس در این منطقه ضرورت دارد که طرح هادی روستایی در این بخش مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

خدادادی اضافه کرد: روستاهای گلخندان جدید و قدیم و باغکمش در محدوده بخش بومهن از توابع شهرستان پردیس در مسیر اجرای طرح هادی روستایی قرار گرفته اند و و این طرح در حال اجراست.

بخشدار بومهن در خاتمه اظهار داشت: روستاهای بومهن از جمله مناطق گردشگری شهرستان تلقی می شوند که در تعطیلات پذیرای مسافران است و باید کاربری آنها در ساختار شهرستان حفظ و حراست شود.

انتهای پیام/