در راستای حل مشکل آرد شهرستان پردیس

بازدید فرماندار پردیس از کارخانه آرد دماوند

پردیس خبر_ پور ابراهیم فرماندار شهرستان پردیس در راستای مصوبات کارگروه آرد و نان شهرستان پردیس از بخش های مختلف کارخانه آرد مروارید دماوند بازدید به عمل آورد.

🔹 وی از بخش های آزمایشگاه و خط تولید کارخانه بازدید به عمل آورده و از نزدیک شاهد فرآیند و کیفیت تولید آرد این کارخانه بود.

🔹 با تعاملات صورت گرفته مقرر شد ضمن تعامل با نانوایی ها و اتحادیه آرد و نان شهرستان از ظرفیت این کارخانه برای تأمین آرد مورد نیاز شهرستان برنامه ریزی صورت پذیرد.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir