باحضور دادستان شهرستان پردیس صورت گرفت

ایجاد کانال اضطراری و آزاد سازی قسمتی از حریم رودخانه در روستای گلدره

پردیس خبر_ براساس بازدید های اولیه یکی از علل خسارات در پی بارندگی اخیر و خسارات وارده در روستای گلدره، تصرف حریم رودخانه گزارش شده است.

🔹 در همین راستا با پیگیری های راد یکتا بخشدار بومهن، شیخ آرانی دادستان شهرستان پردیس با حضور در روستای گلدره ، برای ایجاد کانال اضطراری، آزاد سازی قسمتی از حریم رودخانه را در دستور کار قرار داد.

🔹 گفتنی است آزاد سازی تمامی امتداد حریم رودخانه با توجه به نقشه های توپوگرافی که از طرف اداره آبخیزداری ارائه خواهد شد، قابل بررسی است.

🔹 یادآور می شود در سیل اخیر یکی از بیشترین خسارات و مفقودین بعلت عدم توجه برخی سازندگان در منطقه گلدره و تصرف حریم رودخانه متوجه این روستا در شهر پردیس شد.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر :

http://Www.Pardiskhabar.ir