اجرای طرح توسعه مسجد جامع پردیس با همکاری شرکت عمران

پردیس خبر_ طبق گزارش های متعدد پروژه طرح توسعه مسجد جامع در راستای پاسخگویی به کمبودهای خدمات شهری و ارتقا وضعیت موجود مسجد تعریف شده است؛ بنابراین از نقش بسزایی در منظر فرهنگی، ذهنی و بصری شهر برخوردار است.

🔹 گفتنی است؛ پس از تهیه طرح های مربوط به این موضوع، مشارکت در ساخت پروژه طرح توسعه مسجد جامع در محدوده قطعات شهری واقع در مجاورت ضلع شمالی ساختمان فعلی که در مالکیت شرکت عمران شهر جدید پردیس قرار دارند، در قالب بسته مشارکتی اداری (M1-01) فراخوان داده شد و شرکت مجری طرح به عنوان برنده فراخوان در قالب شریک شرکت عمران شهر جدید پردیس موظف و متعهد به اجرای پروژه مذکور در موعد مقرر شده است.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir

ارسال دیدگاه