اتحاد تاکسی داران و خاموشی مسئولین به ضرر مردم

برخی از تاکسی داران شهر بومهن با اتحاد خود در سایه خاموشی و غفلت مسئولین کرایه تاکسی سال ۹۴ را بیش از ۵۳ درصد افزایش دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پردیس خبر تاکسی داران شهر بومهن در خط اصلی بومهن-رودهن کرایه خود را در سال جاری بیش از ۵۳ درصد و از ۶۵۰تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش داده اند.
در برابر این امر که بدون الصاق برچسب تعیین نرخ کرایه صورت گرفته تنها سکوت مسئولین شهری و شهرستانی را در پی داشته است.
به نظر می رسد در این اقدام که در گذشته نیز تکرار شده است دست های پشت پرده ای در کار بوده که حتی تعویض شهردار نیز نتواسنته آن را حل کند.
دور از انتظار نیست مردم شهر بومهن از اعضای شورای اسلامی این شهر که نمایندگان مردم در نظارت بر عملکرد ارگانهایی مانند شهرداری هستند توقع پیگیری امر را داشته باشند.
حسین ارجنه مسئول پیشین سازمان حمل و نقل شهرداری بومهن در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص تصویب کرایه تاکسی تا پایان این ماه و نصب برچسب های مربوطه خبر داده بود.
در سال ۱۳۹۲نیز سازمان حمل و نقل این شهرداری در تماس تلفنی مردمی کرایه مصوب را ۳۵۰ تومان اعلام میکرد اما رانندگان کرایه ۵۰۰ تومانی اخذ میکردند و مسئولین تنها سکوت اختیار کرده بودند در نهایت در سال ۱۳۹۳ این مبلغ به ۶۵۰تومان افزایش یافت اینک انتظار است در سال آینده برای افزایش کرایه و صدور برچسب مبنای تعیین کرایه ۶۵۰تومان محاسبه شود نه ۱۰۰۰ تومان.
انتهای پیام/

ارسال دیدگاه