آژیر خطر براى متصرفان بصدا درآمد

پردیس خبر_ در پى گزارشات مبنى بر تصرف اراضى ملى و منابع طبیعى توسط سودجویان و قانون شکنان بیش از ۵٠٠٠ متر رفع تصرف و به منابع طبیعى بازگردانده شد.

🔹 حفاظت و حراست از اراضى ملى و منابع طبیعى و تخریب آن خط قرمز ما مى باشد.

🔹 محسنیان بخشدار جاجرود: با تاکید به این مطلب که حفاظت و صیانت از این مواهب خداداى و میراث آیندگان خط قرمز ما مى باشد بیان داشت: باعنایت به پیگیرى و مکاتبات مستمر در این زمینه با همکارى و همراهى اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى، یگان حفاظت و نیروی انتظامی بخش، بیش از ۵٠٠٠ هزار متر از این اراضى خلع ید و رفع تصرف شد و این برنامه جهت حفظ حقوق بیت المال و احقاق حق، ضمن برخورد قاطع و قانونى و البته گشت مشترک و مستمر حفاظتى ازحوزه هاى استحفاظى در دستور کار بخشدارى قرار دارد.

این راه ادامه دارد…..

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir

ارسال دیدگاه